Dotacje unijne

 

FIRMA WISKÓR
na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w dniu 14 grudnia 2018 r. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt.

 

„Internacjonalizacja firmy Wiskór – dostosowanie oferty produktowej na rynki zewnętrzne”

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1.412.510,39 zł
Udział środków Funduszy Europejskich wynosi: 755.061,45 zł

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA 1: Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4.: Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.4.: Internacjonalizacja MŚP

 

 

Realizacja projektu zakłada wprowadzenie innowacyjnej technologii przetwarzania zakupionych skór bydlęcych, a następnie odsprzedaży do garbarni.
Celem projektu jest równocześnie wprowadzenie systemu wspierania sprzedaży swoich produktów, który umożliwi kontrahentom bezpośredni wgląd w produkty firmy, zamawianie i pozyskiwanie ich bez zbędnych procedur i opóźnień, co ma ogromny wpływ na jakość oferowanych produktów.

 

Projekt składa się z trzech działań, które pozwolą wdrożyć innowacyjną technologię obróbki skór surowych do dalszej odsprzedaży garbarniom:
– budowa budynku chłodni,
– zakup środków trwałych: wyposażenia budynku chłodni,
– zakup systemu informatycznego TIK
– zakup systemu transportowego – kolejka rurowa z konstrukcją nośną.

 

 

Realizacja projektu zakłada zmianę obróbki skór zgodnie z nowoczesną technologią, a następnie wprowadzenie na rynek zagraniczny, który ma szansę zwiększyć obszar działania nie tylko o rynek europejski. Efektem docelowym będzie przekwalifikowanie sposobu produkcji i modernizacja firmy w zakresie produkcji.

Strona główna

doświadczenie

Strona główna

jakość

Strona główna

rzetelność

Strona główna

punktualność
finansowa